021-66592834 / 09102741978 / 09300591997 info@pezhouheshno.com

چطور کار می کند

1

مشخص کنید در کدام مرحله از کار پژوهشی خود هستید، تا متناسب با آن اطلاعات و فایل های لازم از شما دریافت شده و پروژه شما با دقت بسیار بیشتری توسط پژوهشگران مورد ارزیابی قرار بگیرد. در تکمیل فرم درخواست پروژه حداکثر دقت را به خرج دهید.

2

پس از بررسی اطلاعات ارسالی شما، پژوهشگران ما پیشنهادات خود را اعلام می کنند. بهترین پیشنهاد برای کار شما در نظر گرفته شده و هماهنگی لازم برای برگزاری کنفرانس تلفنی بین پژوهشگر و شما فراهم می شود. شما می توانید ضمن استفاده از مشاوره رایگان با پژوهشگر از سطح علمی او نیز اطلاع پیدا کنید. در نهایت هزینه و زمان به شما اعلام می شود.

3

پس از اینکه با استفاده از سیستم پرداخت امن پژوهش نو اقدام به عقد قرارداد کردید، شرایط برای ارتباط مستقیم با پژوهشگر مربوطه برای شما فراهم می شود. پروژه شما به صورت فاز به فاز و طبق زمانبندی اولیه، انجام خواهد شد. ضمانت اجرا دقیق پروژه شما (براساس پروپوزال طرح) مبلغ واریزی شما در هر فاز است که با استفاده از سیستم پرداخت امن پژوهش نو انجام می پذیرد و پس از تایید شما در مدت زمان اعلام شده به حساب پژوهشگر واریز می شود.

4

در نهایت و پس از اتمام پروژه، نمره ای که نشان دهنده سطح رضایت شما از عملکرد پژوهشگر است، از طرف شما اعلام خواهد شد. امتیاز اعلام شده برای سپردن پروژه های آتی به پژوهشگر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.