021-66592834 / 09102741978 / 09300591997 info@pezhouheshno.com

مهندسی عمران

مهندسی عمران به طراحی، نگهداری و ساخت سازه‌های مصنوعی شامل جاده‌ها، پل‌ها، کانال‌ها، سدها و ساختمان‌ها می‌پردازد و زمینه هایی مانند: سازه، زلزله، سازه های هیدرولیکی حمل و نقل، نقشه کشی و مکانیک خاک از زیرمجموعه های این رشته مهندسی به شمار می آیند

برخی از جدیدترین پژوهش های صورت گرفته در زمینه مهندسی عمران

ردیف عنوان کلید واژه
1 ارزیابی رفتار لرزه ای مهاربند کمانش تاب با اتصال زانویی در قاب فولادی به روش تحلیل پوش آور تحلیل پوش آور
2 تحلیل لرزه‌ای تونل‌ها و تاثیر آن در طراحی پوشش تحلیل لرزه ای
3 اثر اندرکنش غیرخطی خاک و سازه بر روی نیازهای لرزه ای قاب های فولادی اندرکنش خاک و سازه
4 ارزیابی اثر میراگر ترکیبی آلیاژ حافظه شکلی - الاستومر بر رفتار لرزه ای سازه های فولادی میراگر
5 بررسی رفتار قاب‌های بتن‌مسلح مقاوم‌سازی‌شده با مهاربند فولادی به روش تحلیل دینامیکی افزاینده (IDA) قاب بتن مسلح
6 تحلیل غیرخطی خرابی پیش‌رونده در سازه‌های بتن‌آرمه با حذف المان‌های باربر قائم خرابی پیش رونده
7 بهبود آرایش کابلی در سازه‌‌های فلزی با مهاربند کابلی مهاربند
8 طراحی بهینه قاب‌های فولادی مهاربندی شده با الگوریتم ژنتیک الگوریتم ژنتیک
9 مقایسه رفتار لرزه ای قاب های خمشی فولادی صلب و نیمه صلب به روش تحلیل دینامیکی افزایشی قاب خمشی فولادی
10 برآورد عددی ضرایب عملکردی دیوار برشی فولادی دیوار برشی
11 بررسی تراکم پذیری خاک سست تخلخل بالا تثبیت شده با آهک تثبیت خاک
12 ظرفیت باربری پی های عمیق(شمع) در مجاورت ترانشه ها ظرفیت باربری
13 مطالعه بهسازی و تقلیل مقاطع دیوار‌های خاک مسلح بلند بر روی پی‌های نرم بهسازی خاک
14 مدلسازی تونل با روش حفاری NATM در خاک ریزدانه FLAC
15 پرش هیدرولیکی در پایین‌دست شیب‌شکن قائم با تبدیل همگرا و جریان زیربحرانی در بالادست پرش هیدرولیکی
16 مطالعه تحلیلی جریان در کانال های مرکب با سیلاب دشت های غیر منشوری با استفاده از معادلات ناویه استوکس متوسط گیری شده در عمق کانال مرکب
17 تحلیل آسیب پذیری سدهای بتنی وزنی تحت شرایط مختلف ارتفاع سد، جنس مصالح و نوع بار لرزه ای سد بتنی وزنی
18 مکان‌یابی مناطق دارای پتانسیل برای تغذیه مصنوعی آب زیرزمینی با استفاده از توابع عضویت فازی آب زیرزمینی
19 انتخاب مدل هوشمند برای پیش‌بینی جریان رواناب با استفاده از معیار پیچیدگی موجک-آنتروپی رواناب
20 مدل‌سازی انتقال آلاینده نیترات در آب‌های زیرزمینی دشت شاهرود آلودگی نیترات
21 ارزیابی قابلیت استفاده از مدل SWAT در شبیه‌سازی رواناب ( مطالعه موردی: حوضه آبریز فریزی) مدل هیدرولوژی
22 ارزیابی تاثیر سرباره مس روی خصوصیات ترک خوردگی خستگی ناشی از تکرار بار در روسازی های بتنی متخلخل روسازی بتنی
23 رزیابی آزمایشگاهی تاثیر سرباره‌ی فولاد بر خزش دینامیکی و حساسیت رطوبتی مخلوط‌های آسفالتی داغ مخلوط آسفالتی
24 مدل شناسایی قطعات تصادف خیز راه بر اساس نتایج ممیزی ایمنی تصادف
25 تعیین زمان و مکان ترک‌های پایین به بالا و راه‌کارهای به تعویق انداختن آنها در روسازی بتن آسفالتی ترک
26 بررسی خواص مکانیکی آسفالت مسلح شده با مواد پلیمری طبق نتایج کار آزمایشگاهی که قبلاً انجام شده با استفاده از نرم‌افزار آباکوس قیر