021-66592834 / 09102741978 / 09300591997 info@pezhouheshno.com

مهندسی معماری

معماری را می توان هنر و فن طراحی و ساختن بناها، فضاهای شهری و دیگر فضاهای درونی و بیرونی برای پاسخ هماهنگ به نیازهای کارکردی و زیباشناسانه، تعریف کرد

برخی از جدیدترین پژوهش های صورت گرفته در زمینه مهندسی معماری

ردیف عنوان کلید واژه
1 طراحی مهمانسرای سنتی بدیع الصنایع در بافت تاریخی دردشت اصفهان با رویکرد توسعه گردشگری گردشگری
2 طراحی مسکن شهری میان مرتبه با تاکید بر سلامت روان مسکن
3 طراحی مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست در شهر بابل در جهت کاهش تنش‌های روانی کودکان از دیدگاه روانشناسی محیط با تمرکز بر رفتارگرایی روانشناسی محیط
4 طراحی کنسولگری ایران در آلمان با تاکید بر هویت معماری ایرانی هویت
5 طراحی داخلی فروشگاه آدیداس با رویکرد معماری الگوریتمیک طراحی داخلی
6 بررسی مفهوم انعطاف‌پذیری در مسکن ارائه راهکاری برای طراحی انعطاف‌پذیر الگوی متداول مسکن در شهر سنندج انعطاف پذیری
7 در جستجوی فضای رویداد با تاکید بر تعامل فرهنگ و تکنولوژی( طراحی موردی: موزه هنرهای معاصر در شهر مشهد) فرهنگ